STARTRIP

Dôležitý oznam

Vážení zákazníci,

Vzhľadom k mimoriadnej situácii CK dočasne pozastavuje všetky naše call linky, z dôvodu extrémneho preťaženia našich operátorov, ktorí  Vám v týchto časoch nemôžu poskytovať informácie ktorých sa dožadujete, keďže všetky zásahy do zmlúv je možné vykonať jedine písomnou formou. Sme Vám plne k dispozícii prostredníctvom e-mailu, avšak radi by sme Vás predom upozornili, na predĺženú dobu na vybavenie mailu, keďže v tejto chvíli prijímame enormné množstvo korešpondencie. A žiaľ ani my sme neboli personálne pripravení na zvládnutie takejto neočakávanej udalosti. Našou snahou je vybaviť všetky požiadavky v čo najkratšom čase, tak Vás žiadame o strpenie a žiadame Vás aby ste rovnakú požiadavku nezasielali mailom dvakrát, poprípade v kópiách na viaceré naše mailové adresy. Z dôvodu nariadení vlády sme taktiež zaviedli pre všetkých našich zamestnancov home office a naše kancelárie sú zatvorené. Všetka korešpondencia ktorá bude zasielaná poštou bude vybavená a prevzatá až po uplynutí týchto nariadení. Preto Vás opätovne žiadame aby ste zvolili emailovú komunikáciu.

 

ĎAKUJEME za pochopenie.Máte záujem o informácie a novinky z našej ponuky?