STARTRIP

Kontakt

INFOLINKA A REZERVÁCIE ZÁJAZDOV

Telef: +421 911 594464

email: zajazdy@startrip.sk

Kontakt pre kolektívy, firmy, školy, teambuildingy, marketing: 0911 692269

Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky


Call linka - počas pracovných dní

Pondelok - Štvrtok

od 10:00 do 12:00

od 13:00 do 16:30

Piatok

od 10:00 do 12:00


STARTRIP s.r.o.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v BB odd. Sro, vložka č. 27662/S

Sídlo: Sitnianska 34, 974 11 Banská Bystrica

IČO:              48 024 562

IČ DPH:          SK 2120044663

Bankové spojenie:

Slovenská republika

Všeobecná úverová banka a.s.

Slovenská republika

VUB a.s.

č. ú.: 34 4559 7958 / 0200

IBAN: SK54 0200 0000 0034 4559 7958

Orgán dozoru:

SOI Banská Bystrica,
Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica

 
Máte záujem o informácie a novinky z našej ponuky?